Saturday, August 11, 2007

3rd Meeting of the Stakeholders of UNSDI HUCO hosted by FÖMI RSC

Special Guests: Head of the Delegation Chen Xuan Qing and Chen Changson
of the State Bureau of Surveying and Mapping. Image: HUNAGI Visuals resource, 2007

The Successful Meeting with the high-profile Chinese Delegation was hosted by the FÖMI RSC and co-chaired by Gabor Csornai and Chen Xuan Qing.
Moderators were Dezső Mikus of MoEW, Pál Lévai of MoARD FÖMI and Jelle U. Hielkema, UNSDI consultant of the UN Geospatial Information Working Group Secretariat.

The Chinese Delegation of the National SDI Coordination at the Meeting. Image: HUNAGI Visuals resource, 2007
The Delegation received one page introductory reference of the following stakeholders:
FÖMI
www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/Intro-FÖMI.pdf
MoD Mapping Company
www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/Intro-HMtopo.pdf
MoEW
www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/Intro-KvVM.pdf
Hung.Meteorological Service
www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/Intro-OMSZ.pdf
University of West Hungary
www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/Intro-UWHgeo.pdf
VÁTI, the Town Planning and Regional Development Bublic Benefit Company
www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/Intro-VÁTI.pdf
HUNAGI
www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/Intro-HUNAGI.pdf
A photographic portfolio of the event can be viewed at
www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/photos/events/3rdHUCO/index.html

Final agenda:
www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/UNSDI_HUCO3program.pdf

Tuesday, April 17, 2007

3rd Meeting of the UNSDI HUCO Steering Committte

Cover slide of the Meeting Agenda & Screenplay information set Image: HUNAGI Visuals resource, 2007


The Meeting will be devoted to the visit of the Delegation of the Chinese SDI Coordination Committee.


The agenda prepared by HUNAGI with list of participants can be downloaded here:
www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/UNSDI_HUCO3program.pdf

Friday, January 26, 2007

Minutes and related documents of the 2nd Stakeholders' Meeting of UNSDI HUCO

Discussion Room of the Hungarian Met Service, venue of the meeting.
Image: HUNAGI Visuals resource, 2007

Participants were welcomed by the Representative of FAO at the FAO Subregional Centre for Central and Eastern EuropaMeeting Agenda
http://www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/UNSDI_HUCO2_program.pdf
Welcome Address of Ms. Maria Kadlecikova, FAO SEUR Representative
http://www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/WelcomeAddressFAOSEUR.pdf
Introduction of the suggested elements of the UNSDI HUCO Work Programme 2007
http://www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/UNSDI_HUCO2_rfg.pdfTemplate for the Hungarian Stakeholders' contribution to the presentation in Frascati
http://www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/UGPMPRESENTATION_HUCO.ppt
Preliminary Programme, UNSDI Global Partner Meeting
http://www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/UGPMPROGRAMME.pdf
Provisional List of Registred Participants as of 29/01/2007
http://www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/PLoP.pdf

INSPIRE-UNSDI Cooperation Formulation
http://www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/INSPIRE-UNSDICOOPERATION.pdf
INSPIRE in English
http://www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/INSPIREen.pdf
INSPIRE in Hungarian (draft)
http://www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/INSPIREhu.pdf

Meeting summary including the follow-on actions in Hungarian as distributed to the Board Members and their experts on Jan 27 at 0:29 am:

" Tisztelt Felügyelő Testület!

Az ENSZ Téradat infrastruktúra kezdeményezés hazai koordinációs irodájának Felügyelő Testülete 2007. január 25-én ülést tartott az OMSZ hivatalos helyíségében. Az ülés ENSZ számára készülő angol nyelvű emlékeztetőjét minden tagintézményi képviselő és kijelölt összekötő napokon belül megkapja.

Az ülés résztvevői a következő intézmények részéről voltak jelen:
FAO SEUR
Földmérési és Távérzékelési Intézet
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
HM Geoinformációs Szolgálat
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Magyar Állami Földtani Intézet
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Országos Meteorológiai Szolgálat
UN SDI HUCO / HUNAGI
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.

Távol maradtak (részben kimentéssel):
FVM EU és Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya
FVM Földügyi és Térinformatikai Főosztály
FVM Természeti Erőforrások Főosztálya
HUNGIS Alapítvány
Külügyminisztérium Nemzetközi Szervezetek és Emberi Jogok Főosztálya
MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Programtervezési és Monitoring Főosztály
NyME Geoinformatikai Kar

Az ülést Dunkel Zoltán és Sikolya Zsolt társelnökök vezették a következő napirend szerint:

- A résztvevők köszöntése a házigazda részéről (Dr.Dunkel Zoltán OMSZ elnöke)

- Résztvevők bemutatkozása
- Az OMSZ elnökének Sikolya Zsolt elnök átadta a HUNAGI Elismerő oklevélét
- A FAO SEUR részéről Michal Demes úr felolvasta Maria Kadlecikova asszony, a FAO SEUR vezető köszöntőjét
- A napirend elfogadása megtörtént.
5.- Az eddigi eredmények áttekintése, 6.a munkatervi feladatok megválasztásának szempontjainak ismertetését követően az UNSDI HUCO számára javasolt feladatok ismertetésére öt témakör köré csoportosítva került sor Dr.Mihály Szabolcs és Dr.Remetey-Fülöpp Gábor előkészítésében.

A résztvevők hozzászólásait Sikolya Zsolt moderálta A felvetések a következő kérdéseket érintették: a HUCO virtuális iroda és a Felügyelő Testület lehetséges intézményesítése és integrálása az államigazgatásba, a Nemzeti Téradat Infrastruktúra Stratégia (NTIS) és az INSPIRE EU Irányelv aktuális kérdései, lehetőségei, a forrásbiztosítás szükségessége és lehetőségei a Kormány operatív fejlesztési programjai keretei között. Rövidtávú tennivalók: az LMO (OMSZ, FÖMI) és SDIC szervezetek (HUNAGI) INSPIRE végrehajtási szabálytervezetekre vonatkozó véleményezési feladatainak összehangolása. A FAO SEUR lehetséges együttműködő, támogató szerepe.
NTIS előterjesztés a kormány részére, valamint a végrehajtás és működtetés kérdéseinek tisztázása. A koordinációs testület intézményi tagjainak pontosított elvárásai, lehetőségei és felajánlott támogatásuk a HUCO vonatkozásában és a HUNAGI irányában. Felkérés a HUCO tevékenységére és a hazai SDI helyzet bemutatására vonatkozó intézményi hozzájárulások megtételére az ENSZ által adott tematika alapján, ismertetett ütemterv szerint.- Az ülés eredményének összefoglalása, jelentés az UNGIWG felé és nyilvánosságra hozatal.

A jóváhagyott napirendet (UNSDI_HUCO2_program.ptt) és az elhangzott ismertetőt (UNSDI_HUCO2_rfg.ptt) a csatolmány szerkeszthető formában tartalmazza.

Háttéranyagok és a kért hozzájárulás


1. HUCO éves munkaterv kiinduló anyag elkészítése
Készüljön munkaterv, melyhez a HUCO felügyelő Testülete adjon szakértőiken
keresztül hozzájárulást a következő szempontok szerint
A csatolt INSPIRE-UNSDI együttműködés tervezet véleményezésével, a
prioritások és intézményi elvárások, hozzájárulások tömör felsorolásával
Háttéranyag kiküldése hi: január 26 (most, ezzel az üzenettel megtörtént)
Hozzájárulás beküldése hunagi@hunagi.hu -ra "INSPIRE-UNSDI" tárgymegjelöléssel
hi: február 12.
A munkaterv szöveges kidolgozását végző fogalmazói csoportba
önkéntes(ek) delegálása (Mihály Sz. és RFG mellé) hi: február 12
A szövegtervezet elkészítése: február 19.
Körözés észrevételezésre: február 20
Észrevételek visszaküldése: február 23.

2. Hozzájárulás a magyar helyzet bemutatását szolgáló HUCO előadáshoz
Az ENSZ által megadott nyolc szemponthoz max 1-1 dia terjedelmű leírás ppt-ben
intézményenként. Természetesen a válasz és terjedelme fakultatív, de angol
nyelven.
ENSZ sablon (S1) kiküldése: január 26. (most, ezzel az üzenettel megtörtént)
Hozzájárulás beküldése hunagi@hunagi.hu -ra "Frascati" tárgymegjelöléssel hi: február 5.
Összeállított előadás köröztetése: február 12.
Észrevételek visszaküldése: febr 16.

3. Tanácsadói és munkacsoportok alakítása az INSPIRE végrehajtási
utasításainak témaköreiben
Az INSPIRE angol végleges szövege és magyar előzetes fordítása a http://hunagi9.blogspot.com/ SDIC naplóban található. Eredeti források: inspire.jrc.it és sdi.jrc.it honlapokról érhető el. A témakörök pontos meghatározása és a módszertan az INSPIREWorkProgramme csatolt anyagban található (5.oldal):
Öt témakörről van szó ebben a kontextusban:
- metaadatok
- adatspecifikáció
-hálózati szolgáltatások
-adat- és szolgáltatás megosztás
- monitoring és jelentéskészítés
Ezekbe várjuk szakértők kijelölését.
A Felügyelő Testület tagintézményei által delegált szakértők és önkéntesek
jelentkezésével. További érdekeltek ajánlására és bekapcsolódására mód van
Működési időtartam: meghatározatlan idejű
Feladata: az UNSDI HUCO által képviselhető vélemények továbbítása SDIC
Közösségként a HUNAGI-tól külön, vagy együttesen, kihasználva a magyar modell
adta lehetőséget.
Szakértők, közreműködők kijelölése, jelentkezése hi: február 2.
Az első INSPIRE IR anyag 10 munkanapos észrevételezésre már február 1-én érkezhet!
Az LMO-k (FÖMI, OMSZ) saját közvetlen válaszaikon felül adhatnak hozzájárulást
a HUCO-n keresztül is (a sajátos szempontok miatt ezek el is térhetnek)

4. Az NTIS kormányhatározattal való elfogadtatás előmozdítása
Az FVM/FÖMI - KvVM összefogásban kormányelőterjesztés készítendő, melyhez az
UNSDI HUCO Felügyelő Testülete és az Iroda maga részéről is támogatást adhat
átvéve az NTIS munkacsoport szerepét az FVM/KvVM társelnöklete mellett.

5. Az NTI megvalósításának és működtetésének rendszerterve, hatáselemzése és
forrásigényének biztosítása
Készüljön tömör döntéselőkészítő előterjesztés az FVM, a KvVM és az UNSDI
HUCO Felügyelő Testülete megbízásából a delegált szakértők közreműködésével,
az MTA és a civil szervezetek bevonásával illetve hozzájárulásaik becsatolásával.
Közreműködési szándék jelzése

Mindezeken felül:
- UN SDI HUCO bátorító állásfoglalása a GSDI-CEOS WGISS közös, GEO-ban vállalt
feladataiban a magyar részvétel lehetőségét illetően.
Az GEO 2007 évi feladatait tartalmazó legfrissebb CEOS WGISS anyag közreadása
igény szerint az érdeklődőknek vagy a Testület minden tagjának véleményformálás céljából.
(kérjük az igény jelzését a hunagi@hunagi.hu címre), HUNAGI mandátumot kapott a GSDI és a WGISS részéről javaslat tételre.
Magyarország pályázása a Digitális Föld 6. Nemzetközi szimpóziuma megrendezésére 2009-ben.
(előzetes program és háttérinformáció a http://www.isde5.org/ címen.) Részvételi készség az előkészítésben Érdeklődés esetén külön üzenetben visszajelzést kérünk a hunagi@hunagi.hu -ra ISDE6 tárgymegjelöléssel.

Üdvözlettel,
Remetey-Fülöpp Gábor
UNSDI HUCO iroda
hunagi@hunagi.hu
http://www.unsdi.hu/"

Saturday, December 02, 2006

INSPIRE - UN SDI Meeting on December 15, 2006

Entrance gate of DG JRC in Ispra. Image: HUNAGI Visuals resource, 2003

INSPIRE - UNSDI Meeting scheduled for 15 December, 2006. UNSDI HUCO representative is among the invited experts

The Meeting arranged by Unit SDI at DG JRC in conjuction with UNGIWG co-chair FAO will take place at the Ispra Establishment of the European Commission.
Presentation on UN SDI Hungarian Coordination Office will highlight the following aspects:
1) Formal mandate the presented initiative has got from regional or national authorities;2) Composition and partnership;3) Priorities (policies, development, …);4) Resources, programmes & strategies;5) How you see the link to INSPIRE.
Tentative agenda:
http://www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/INSPIRE_UNSDI_agenda.pdf

Friday, October 27, 2006

1ST UNGIWG-UNSDI GLOBAL PARTNERS MEETING

1st UNGIWG-UNSDI GLOBAL PARTNERS MEETING

will be hosted by ESA-ESRIN

Location: Frascati, Italy

Date: 1-2 March 2007

UNSDI HUCO at the GSDI-9

Secretary General of HUNAGI talks on the topic. Photo courtesy: Edward Mecha of GISPOL. HUNAGI Visuals resource, 2006


Economic, Societal, and Environmental Benefits of
Spatial Information Interest Communities

Co-author: Joao Geirinhas, Secretary General of EUROGI
The presentation introduces the establishment of the UN SDI HUCO as enabling tool for the enrichment of the SDI framework on domestic and international level.
The presentation is available here:
http://www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/about/pptdocxls/Remetey_GSDI9.pdf

UNGIWG-7 Meeting

For details please visit http://www.ungiwg.org